archiveUSŁUGI

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA:

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH (HANDLOWYCH):

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych.
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
 • Sporządzenie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Miesięczne rozliczenie podatku dochodowego.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzenie bilansu z rachunkiem zysków i strat oraz przygotowanie informacji dodatkowej.
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8.
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald.
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont.

PROWADZENIE UPROSZCZONYCH FORM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • Kontrolę dokumentów pod względem-formalno rachunkowym
 • Bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych.
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.

RYCZAŁT PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

KADRY I PŁACE

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW KADROWYCH, ZALEŻY OD USTALEŃ PRZYJĘTYCH W UMOWIE WSPÓŁPRACY.

Standardowo obejmują one:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów w ramach ewidencji czasu pracy na podstawie danych dostarczonych przez pracodawcę
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzenie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika do pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DODATKOWO OFERUJEMY

 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców
 • przygotowanie wniosków do KRS

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Ikona Kontakt

(42) 634-35-28, 515-284-335


biuro@lodz-biuro-rachunkowe.com.pl