WARTO WIEDZIEĆ

FV do paragonu fiskalnego – zmiany

Na początku 2019 r. zmianie ulegnie zasada wystawiana faktury sprzedaży do paragonu fiskalnego. Faktura będzie mogła być wystawiona TYLKO w sytuacji, gdy paragon fiskalny będzie zawierał numer NIP nabywcy. Proponowana zmian przepisów ustawy o VAT, pozwoli powiązać zakup z rzeczywistym nabywcą.

Split payment

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności podatku VAT polega na tym, że dokonując przelewu za zakupione towary lub usługi, na podstawie faktury VAT, kwota brutto zostanie podzielona na kwotę netto oraz wartość podatku VAT, który zostanie przekazany na specjalny rachunek bankowy.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Ikona Kontakt

(42) 634-35-28, 515-284-335


biuro@lodz-biuro-rachunkowe.com.pl