FV do paragonu fiskalnego – zmiany

POWRÓT

Na początku 2019 r. zmianie ulegnie zasada wystawiana faktury sprzedaży do paragonu fiskalnego. Faktura będzie mogła być wystawiona TYLKO w sytuacji, gdy paragon fiskalny będzie zawierał numer NIP nabywcy. Proponowana zmian przepisów ustawy o VAT, pozwoli powiązać zakup z rzeczywistym nabywcą.

Projekt ustawy nie przewiduje obowiązku wymiany kas rejestrujących.

W przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie będzie podanego numeru NIP, podatnik nie otrzyma faktury VAT do paragonu i będzie musiał zadeklarować sprzedawcy, że jego transakcja ma zostać udokumentowana fakturą.

Projekt zmiany przepisów wskazuje sankcje jakie będą możliwe do nałożenie na podatników, którzy nie zastosują się do nowych przepisów. Kontrolerzy będą mogli zastosować np. karę w wysokości 100% podatku VAT wskazanego na fakturze.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Ikona Kontakt

(42) 634-35-28, 515-284-335


biuro@lodz-biuro-rachunkowe.com.pl