Split payment

POWRÓT

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności podatku VAT polega na tym, że dokonując przelewu za zakupione towary lub usługi, na podstawie faktury VAT, kwota brutto zostanie podzielona na kwotę netto oraz wartość podatku VAT, który zostanie przekazany na specjalny rachunek bankowy.

Na podstawie zmian w art. 87 ustawy o VAT, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem (z deklaracją VAT)o zwrot różnicy podatku, taki zwrot będzie dokonany w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot całej nadwyżki VAT zostanie dokonany niezależnie od tego, czy faktury z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli podatnik nie będziesz mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas będzie mógł złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy.

Urząd Skarbowy na podjęcie decyzji, o zwrocie środków, ma 60 dni. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. W takiej sytuacji wydaje decyzję, od której można się odwołać. W przypadku zgody podatnik otrzyma postanowienie, zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj, że to ty sam zdecydujesz, jaką kwotę przekażesz na swój rachunek rozliczeniowy. Ważne jest również to, że złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywać twój wniosek. Jeżeli po złożeniu wniosku o przekazanie środków zechcesz zapłacić kontrahentom faktury w MPP lub zapłacić VAT do urzędu skarbowego, możesz to zrobić. Bank/SKOK przeleje wówczas kwotę do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Ikona Kontakt

(42) 634-35-28, 515-284-335


biuro@lodz-biuro-rachunkowe.com.pl